Bydd yr ysgol yn ail-agor i'r holl ddisgyblion fore Mercher, 3ydd o Fedi / School will re-open to all pupils Wednesday, 3rd of September.

Disgyblion Blwyddyn 7 i fynd i'r Neuadd / All Year 7 pupils to meet in the School Hall.

Neges i Ddisgyblion newydd Blwyddyn 12 - Bydd teis â chlip ar werth i chi fore Mercher, 3ydd o Fedi - Pris £8.00
(wrth Mrs Tearle yn y Swyddfa).